دبستان ایرانی نیما

unnamed:مقررات دبستان ایرانی نیما

:شرایط ثبت نام و انصراف

. ثبت نام کودکان از سن 7 سالگی به بالا میباشد
. آشنائی کودک به زبان هلندی در سطح نوشتاری و گفتاری و داشتن گواهی گروه 4 دبستان هلندی الزامی میباشد
دبستان هیچگونه محدودیتی در زمان ثبت نام ندارد. لازم به ذکر است که بهترین زمان ثبت نام، در زمان شروع سال تحصیلی (ماه سپتامبر) میباشد
. جلسه اول، جلسه آشنائی کودک و والدین با معلم، کلاس و محیط دبستان میباشد
. امضاء و تکمیل فرم ثبت نام، فرم ارزشیابی اولیه والدین از کودک و فرم مقررات دبستان توسط والدین
. پرداخت هزینه تحصیلی سالیانه به حساب انجمن فرهنگ و ادبیات ایران پس از ثبت نام قطعی، مبلغ هزینه در شروع سال مالی از طرف مدیریت انجمن تعیین و در فرم ثبت نام اعلام میگردد. شروع سال تحصیلی هر ساله ماه سپتامبر میباشد و شروع سال مالی هر ساله در ماه ژانویه میباشد. بر این اساس در انجمن صحبت از نیم سال اول تحصیلی و نیم سال دوم تحصیلی میباشد .صورت حساب شهریه مدرسه هر ساله درماه ژانویه توسط قسمت مالی انجمن صادر و جهت پرداخت به اولیای شاگردان ارسال میشود
. در صورت انصراف شاگرد از دبستان، والدین موظفند یک ماه قبل از اتمام نیم سال تحصیلی فرم انصراف دانش آموز را به مدیریت دبستان ارائه نمایند
. قسمت مالی انجمن پس از دریافت فرم انصراف شاگرد و بررسی مالی، شهریه دریافتی برای نیم سال بعدی را از مبلغ واریزی کسر نموده و به والدین مربوطه پرداخت می نماید. درصورت تمایل والدین این مبلغ به عنوان کمک به انجمن به عنوان رقم اهدایی در حساب انجمن باقی میماند
کلیه هدایای نقدی به انجمن در دفاتر ثبت خواهد شد

:مقررات عمومی دبستان

. حضور در جلسات درس و امتحان الزامی می باشد
. جلسات آموزش فارسی در روز یکشنبه هر هفته با توجه به برنامه آموزشی سالیانه از ساعت 12:00 تا 15:00 می باشد
. والدین در صورت غیبت دانش آموز، موظفند با مدیریت دبستان تماس بگیرند. در صورت غیبت بیش از سه بار، والدین جهت گفت و گو با مسئول آموزش دعوت خواهند شد
. والدین عزیز با همراهی مسئولین مدرسه مسئول مراقبت از کودکان و وسایل منقول و غیر منقول دبستان بین ساعت 12 تا ساعت 3 بعدازظهر میباشند
. خوردن تنقلات در کلاس درس ممنوع میباشد