Iraanse School Nima

unnamed

Regels van de school:

Inschrijven:

-De minimum leeftijd van het kind is 7 jaar.

-Het is noodzakelijk dat het kind de Nederlandse taal (spreken en schrijven) goed beheerst. Het kind moet minimaal in groep 4 van de basisschool zitten.

-Onze school kent geen beperkingen in het tijdstip van inschrijving. De kinderen kunnen gedurende het gehele jaar starten op de school.  De beste tijd om te beginnen is echter het begin van het schooljaar (september).

-De eerste les is bedoeld om het kind en de ouders kennis te laten maken met de leraar, klas en school.

-Het inschrijfformulier, het eerste evaluatieformulier van de ouders, en de reglementen van school moeten door de ouders ingevuld en getekend worden.

-U dient het inschrijfgeld na de definitieve inschrijving op de bankrekening van school over te maken. Het inschrijfgeld wordt elk financiëel jaar bepaald door de directie van VICL en is te lezen op het inschrijfformulier van de school. Het schooljaar begint in september. Het financiële jaar begint in januari. We verdelen het jaar naar eerste en tweede deel van studiejaar. De factuur van het inschrijfgeld wordt jaarlijks in januari aangemaakt door financiele afdeling en verstuurd naar ouders.

-In het geval dat u samen met uw kind beslist om te stoppen met school, dient u een maand voor het aflopen van eerste of tweede deel van het studiejaar, het annuleringsformulier invullen en aan de school geven. De financiele afdeling gaat na ontvangst van het annuleringsformulier het eventuele restant van het schoolgeld terugbetalen. De ouders kunnen dit bedrag ook aan school doneren. Alle gelddonaties worden geregistreerd.

Algemene reglementen van Iraanse School Nima:

-Deelname aan de lessen en examens is verplicht.

-De lessen vinden plaats elke zondag, van 12:00 tot 15:00 uur. In het geval van afwezigheid dienen de ouders contact op te nemen met de directie. In het geval dat uw kind meer dan 3 keer afwezig is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht.

-De ouders en school zijn gedurende schooltijd samen verantwoordelijk voor de kinderen en roerende en onroerende goederen die bij de school horen.

-Het is verboden om tijdens de les te eten, er zijn wel pauzes waarin gegeten en gedronken kan worden.

Inschrijven? Klik op de onderstaande link voor het formulier:

Inschrijfformulier_Nima