درباره ما

انجمن فرهنگ و ادبیات ایران در سال 1996 توسط تعدادی از ایرانیان هنرمند و روشنفکرمقیم کشورهلند (شهر روتردام) تاسیس گردیده است. این انجمن به منظور حفظ و پایداری فرهنگ و ادبیات غنی فارسی در میان ایرانیان مقیم هلند فعالیّت های هدفمند گسترده ای را برنامه ریزی و اجرا مینماید
انجمن فرهنگ و ادبیات ایران با ایجاد زیر مجمو عه ای به نام ” دبستان ایرانی نیما ” و با بکار گیری معلّمین با تجربه و کار آزموده در امر آموزش فرهنگ، زبان وادبیات فارسی، کودکان و نوجوانان ایرانی را آموزش میدهد
دبستان ایرانی نیما با بکارگیری سیستم نوین آموزش فارسی مبتنی بر ارزشیابی توصیفی، کیفی و مستمر دانش آموزان را در مقطع ابتدائی در زمینه های گفتاری و نوشتاری آموزش میدهد
این انجمن جهت انسجام، کمک و همیاری ایرانیان و با توجّه به نیاز و مشکلات آنان پس از مهاجرت به کشور هلند در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و تعلیم و تربیت کودکان، جلسات گروهی برگزار مینماید
این انجمن با برگزاری جشن های ملّی همچون عید نوروز، مهرگان، یلدا و چهار شنبه سوری در فضائی گرم و دوست داشتنی، ایرانیان مقیم هلند و کودکان آنان را با فرهنگ واعیاد ایرانی آشنا میسازد
هدف ما حفظ آرمانها، فرهنگ وادبیات کشورمان و ایجاد یک پل ارتباطی بین کودکان با وطن عزیزمان میباشد

” آموزش و پاسداری فرهنگ و ادبیات کهن فارسی هدف ماست”